Välkommen

Från och med den 3 mars 2018  är rasklubben Bernhardinerna vilande i 3-5 år.
S:t Bernhard kommer att ingå i Klubben för gårds- och boskapsvaktare, KGBV.
De som idag är medlem i Bernhardinerna får sitt medlemskap överflyttat till KGBV.
De uppfödarna som idag finns på Bernhardinernas hemsida och är medlemmar kommer att flyttas över till KGBVs hemsida.

 

Här hittar du KGBV>>>