Välkommen

 Månadens Bild:
 
Webbansvarig tar gärna emot bidrag till månadens bild på adressen webbmaster@bernhardinerna.com
OBS! Ägaren till hunden måste vara medlem i klubben.

Asta, Madonnan`s Baylie Cream