Avel

Bernhardinernas Uppfödaretiska Anvisningar

Förutom att uppfödaren måste följa SKK:s grundregler gäller även Bernhardinernas uppfödaretiska anvisningar enligt nedanstående:

1. Tik ej ska valpa förrän hon uppnått en ålder av 24 månader.

2. Tik ej ska ha mer än 5 kullar och ej paras efter 7 års ålder

3. Tik skall ej paras oftare än vart annat löp

4. Att endast använda HD och ED fria djur i aveln.

5. Att hundar som står på livslång medicinering eller utsatts för operativa
ingrepp där det föreligger risk för ärftlig disposition ska inte användas i aveln.

6. Att föräldradjuren ska vara utställda med lägst l:a pris i kvalitet på officiell utställning.

7. Att ej bedriva inavel, information finns att få i Genetica som klubben tillhandahåller , inavelskoficienten får ej överstiga 6,3%.

8. Att i övrigt följa SKK:s grundregler, finns att rekvirera hos SKK eller på SKK:s hemsida.

9. Uppfödaren ska informera valpköparen om rasens egenskaper och användbarhet samt ge stöd och vägledning.

För att få valphänvisning från rasklubben skall ovanstående villkor vara uppfyllda samt:
– att vara medlem i Bernhardinerna.
– att informera valpköpare om att rasklubben finns.
– att kull som önskas valphänvisning på ska skriftligen sändas till valpförmedlaren, kontroll kommer att ske så ovanstående villkor är uppfyllda.