Bra att veta

Bra att veta/viktigt att veta för hunduppfödaren, valpköparen och för hundägaren

Att föda upp hundar i SKK

Tips och råd

Varje SKK-medlem som upplåter sin hund till avel ska
vara väl förtrogen med SKKs avelspolicy
samt
med rasens standard, provbestämmelser, registreringsbestämmelser och rasspecifika avelsstrategi.

Tik över 7 år får inte användas i avel om den inte tidigare haft en valpkull.
Alltid veterinärbesiktiga tik över 7 år före parning och bifoga intyget till registreringsansökan. Av intyget ska framgå att tiken är i sådan kondition att hon utan risk för sin hälsa kan få en valpkull.

Att i avel ej använda hanhund/tik förrän vid den ålder då hunden uppvisar en vuxen
individs fysiska mognad och beteende.
Enligt lagstiftningen så är det uttryckligen förbjudet att para tikar yngre än 18 månader.
Det finns också hälsoundersökningar som är obligatoriska och som föräldradjuren måste ha genomgått för att valparna ska kunna registreras.

Avseende höftledsdysplasi kan det inte anses förenligt att använda hund med HD-grad E i avel eller att para två hundar med HD-grad D med varandra. Oavsett HD-grad är det inte heller förenligt med grundregeln att använda hundar med kliniska symptom på HD i avel.

Vilka regler gäller angående handpenning?
Om du som uppfödare vill ta emot handpenning måste du alltid i samband med detta upprätta avtal med av SKK fastställt innehåll. Handpenningen får inte överstiga 15 % av den totala köpeskillingen.

Enligt SKKs grundregler, som du som uppfödare är bunden att följa, ska du alltid upprätta skriftliga köpe- eller fodervärdsavtal om du står i begrepp att överlåta en hund mot någon form av ersättning. Grundreglerna är till och med ännu tydligare: köpe- och fodervärdsavtalen ska ha av SKK fastställt innehåll och därför ska SKKs avtal användas.