Kontaktlista

Vem ska jag vända mig till om jag har frågor ??

Ibland kan man få frågor som man vill ha svar på.

För att få rätt svar snabbt vänd dig direkt till den ansvarige inom ämnet.

ORDFÖRANDE OCH ANSVARIG UTGIVARE AV MEDLEMSTIDNINGEN & HEMSIDAN

är klubbens ordförande
och ansvarig utgivare av vår medlemstidning. Även ansvarig för innehållet på hemsidan.
Hit kan du vända dig med alla frågor och funderingar som rör klubben.
AVELSRÅD

... är våra avelsråd.
Har du frågor som rör detta så hjälper de dig.
Adjungerad KASSÖR


UTSTÄLLNINGSANSVARIG


VALPHÄNVISNING

... hjälper dig om du har valpar att förmedla
eller kanske söker du valp
PRYLBODEN

... har hand om klubbens prylbod. Det är honom ni vänder er till om ni vill beställa ngt eller bara veta vad som finns. Prylboden finner ni på våra utställningar
WEBBANSVARIG

Teija Finnilä är ansvarig för att vår hemsida uppdateras.

OBS! Eventuella frågor om hemsidan eller dylikt sänds till ordföranden ...
webbmaster@bernhardinerna.com


REDAKTÖR