Medlemskap

Medlemskapet löper från 1/1 – 31/12.
Avgift erlagd sista kvartalet gäller som medlemskap nästkommande år.

Huvudmedlem  300:- för år 2017.
Familjemedlem 100:-
Utländska medl. 350:-
Uppfödarnas medlemsavg. för valpköpare 150:-

2016-01-01
Uppfödare som bjuder sina valpköpare på ett medlemskap i klubben, får kostnadsfritt stå på uppfödarlistan.

Bernhardinernas Pg 73 39 55-9 uppge namn, adress, och om du är helbetalande eller familjemedlem uppge även att du är ny medlem på inbetalningskortet.

Medlemsavgiften inkluderar medlemskap i SBHK.

Klubben ger ut en medlemstidning 4 gånger per år och anordnar utställning 2 gånger om året.
En inofficiell utställning och en officiell utställning.

Ansvarig för medlemsregistret, adressändring osv.
ring: Anita Fransson 0502-40316
maila: madonnans@telia.com


MEMBERSHIP

Become a member of Bernhardinerna.
Your membership is valid from 1/1 – 31/12.
Membership fee for non-Swedish members: SEK 350 (from 1/1-2017)
Pay to the following account: Remember to leave us your name and address

IBAN: SE71 9500 0099 6034 0733 9559
BIC-kod (SWIFT-address): NDEASESS

Account-holder: BERNHARDINERNA

The club has a club magazine which is published four times a year. It’s only printed in Swedish. Twice a year the club arranges dog shows, one certified and one non-certified. 


OBS!

ENDAST FÖR UPPFÖDARE

Du som är uppfödare, anmäl dina valpköpare som medlemmar i Bernhardinerna.
Medlemsavgift för varje valpköpare är 150 kr.
Bernhardinernas Pg 73 39 55-9, uppge vilken kennel
och vem betalningen avser: namn, adress.
Valpköparen får medlemstidning 4 gånger om året och får delta på
Bernhardinernas utställningar.
spegellogg