Sammankomster

Kallelse till extra årsmöte

3 mars kl 15.00
i Studiefrämjandets lokaler i Jönköping

med anledning av bifallen proposition

gällande att lägga klubben vilande i 3-5 år

MVH styrelsen

spegellogg