Styrelse & kontakter

Ordförande

Helén Johansson
Fivlered Källeryd 2
521 71 Åsarp
Tel: 0515-920 45
Mobil: 0763 232 791

Mail: ordforande@bernhardinerna.com

Ansvarig utgivare av våran medlemstidning. Även ansvarig för innehållet på hemsidan.
Ledamot Helen Johansson (2)
Vice Ordförande

Malin Torstensson
Hultås 2
504 96 Bredared
Mobil: 0709 623 797

Mail: vice.ordforande@bernhardinerna.com

Presentation
Malin-Torstensson
Adjungerad Kassör

Susanne Lindberg
Gullvalla Björsbo 101
733 96 Sala
Mobil: 0708 341 312

Mail: kassor@bernhardinerna.com
Sekreterare

Malin Torstensson
Hultås 2
504 96 Bredared
Mobil: 0709 623 797

Mail: sekreterare@bernhardinerna.com
Malin-Torstensson
Ledamot

Benny Hansson
Uleberg 310
464 65 Brålanda
Tel: 0521-323 72
Mobil: 0736 588 439

Mail: benny_lena@bernhardlundens.se
Benny Hansson
Ledamot

Andrea Karlsson
Visäter Elimkapellet
590 52 Nykil
Tel: 013-212 821
Mobil: 0723 119 403

Mail: andrea@bernerganget.se

Presentation
Andrea-karlsson
Ledamot

Carina Gustavsson
Hulta Svedjorna
511 99 Sätila
Tel: 0301-421 46
Mobil: 0733 907 672

Mail: swede@telia.com
Carina-Gustafsson
Suppleant 1

Vakant
Suppleant 2

Vakant

Övriga
Valberedning, sammankallande

Lena Hansson
Uleberg 310
464 65 Brålanda
Tel: 0521-323 72
Mobil: 0736 588 439

Mail: benny_lena@bernhardlundens.se
Valberedning

Bo Torstensson
Utgårdsg 40
50447 Borås
Tel: 033-256 679
Mobil: 0705 294 069
Valberedning

Diana Arvidsson
Fivlered Källeryd 2
521 71 Åsarp
Tele: 0515-92045
Mobil: 0763 052 714
Revisorer

Silvana Carlén
Mail: silvana.carlen@lrfkonsult.se
&
Bengt-Olof Runbjer
Revisor suppleanter

Ann-Marie Pettersson
&
Vakant
Hemsidan

Teija Finnilä

Mail: webbmaster@bernhardinerna.com

Redaktör

Vakant

Mail: redaktor@bernhardinerna.com