Styrelse & kontakter

Ordförande


Ansvarig utgivare av våran medlemstidning. Även ansvarig för innehållet på hemsidan.
Vice Ordförande

Kassör

Sekreterare

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Suppleant 1

Suppleant 2Övriga
Valberedning, sammankallande

Valberedning

Valberedning

Revisorer

Revisor suppleanter

Hemsidan

Teija Finnilä

Mail: webbmaster@bernhardinerna.com

Redaktör