Tidning

Medlemstidning

Ni som medlemmar kan hjälpa till att göra en bättre tidning. Hjälp oss genom att sända in era bidrag… roliga foton, berättelser om er semesterresa med hunden, valphämtning, utställningstripp, livet som uppfödare/hundägare….. Eller varför inte bara berätta om den där härliga speciella skogspromenaden etc etc, alla bidrag mottages med tacksamhet.
Kom gärna med förslag om vad ni saknar eller vill ha mer utav i tidningen.. Ris som ros är välkommet.

Textmaterial till tidningen ska i möjligaste mån skickas via e-post eller på cd. Skriv helst i word.

Material till tidningen sändes till: redaktor@bernhardinerna.comtidning

Manusstopp:
Nr 1, 1:a mars
Nr 2, 1:a juni,
Nr 3, 1:a augusti,
Nr 4, 1:a november
För sent inkommet material publiceras i nästkommande nummer.

Medlemsannonser, utan och med bild / Säg till om ni vill ha annonsen i färg, annars så trycks den i svartvitt:
Helsida utan bild 200 kr.
Helsida med 1 bild, svart/vit 275 kr- med 1 bild i färg 500 kr.
Halvsida utan bild 150 kr.
Halvsida med 1 bild i svart/vit 225 kr-med 1 bild i färg 400 kr.
Tillägg: extra per bild i svart/vit 150 kr- extra per bild i färg 250 kr.

Till Bernhardinernas Postgiro 73 39 55-9
Ange vad betalningen avser.

Kommersiella annonser:
Omslag 600:-
Helsida 500:-
Halvsida 300:-
Kvartssida 150:-

Övriga annonser:
Vi Gratulerar och In Memory som vanliga annonspriser.
Anslagstavlan: 1 annons i 4 nummer 160kr. 1 annons i 1 nummer 50kr.

Redaktionen vill understryka att innehållet i artiklar står för respektive författares räkning.

Material till tidningen sändes till: redaktor@bernhardinerna.com

Redaktör: 

Ansvarig utgivare: Helen Johansson, Bernhardinernas Ordförande

Bernhardinernas medlemstidning skickas ut med B Post = B Föreningsbrev. Tidningen eftersänds ej, ni som har bytt adress eller flyttat MÅSTE göra adressändring till Bernhardinerna. Adressändring sänds till:
Helén Johansson
Fivlered Källeryd 2
521 71 Åsarp
Tel: 0515-920 45 
Mobil: 0763 232 791 
Mail: ordforande@bernhardinerna.com