Från Avelsrådet

Sankt Bernhardshund – lång- & korthårig
SRD-redovisning 2011

Under utställnings året 2011 har domarna gett följande kommentarer på
St. Bernhardshundarna – kort & långhårig.

På 25 utställningar har en del domare skrivit nej och andra har inte fyllt i dokumentet.
3 domare har uttryckt sig positivt.
De flesta anmärkningarna är fortfarande ögonen.
De flesta är lösa eller mycket lösa ögonkanter endast 2 hundar med rinnande ögon,
6 individer med för smala ögon, någon med för djupt liggande.
Lösa läppkanter är ibland påtalat.
8 hundar har fått anmärkning på för korta ben (lågställda).
Övriga påtalade fel är för stort huvud, stort underbett.
Några med franska fronter, rullande rörelser, dåliga bakbensvinklar,
ofria rörelser, enstaka med lång kropp.
En domare påtalade att fler individer hade för högt hållen svans som störde helheten av rasen.

Denna redovisning kommer att införas i klubbens tidning samt diskuteras noggrant på
uppfödar – och medlemsmöte samt behandlas vid revidering av RAS.

Avelsrådet.