Hälsoinventering

Hälsoenkät,   Hälsoenkät 1,   Hälsoenkät 2,   Hälsoenkät 3

Till Sankt Bernhards ägare i hela landet

Svenska Kennelklubben har ålagt alla rasklubbar att göra en hälsoinventering i sin ras.

Detta kräver ett stort samarbete inom rasen och är viktigt för att uppfödarna inom vår ras ska kunna bedriva en seriös avel och verka för att St Bernhardshunden förblir en sund och trevlig hund. Det är väl en sådan hund vi alla vill ha! För att vi ska kunna göra denna inventering måste vi få in information om hälsotillståndet hos så många St Bernhardshundar som möjligt.

Vi har sammanställt en enkät som skickas ut till alla medlemmar i klubben. Den kommer också att finnas tillgänglig på vår hemsida, http://www.bernhardinerna.com

Syftet är inte att kartlägga vilka hundar som har drabbats av någonting, utan att ta reda på vilka problem vi har i rasen och hur vanligt förekommande de är. Hundarna ska vara minst 2 år då man skickar in svaren. Det kommer att finnas två olika enkäter, en huvuddel med ett större antal frågor och en bilaga som man ska använda sig av om hunden drabbas av någonting efter att man skickat in enkäten. Den första huvuddelen ska man bara skicka in en gång, medan bilagan (nr: 2) kan skickas in hur många gånger som helst. Det kan ju hända ganska mycket under ett hundliv. Om Du av någon anledning har varit tvungen att ta bort Din hund före två års ålder är vi mycket tacksamma om Du vill fylla i enkäten i alla fall. Vi vill inte ha några namnuppgifter på vare sig ägaren, hunden eller uppfödaren. Undersökningen ska vara helt anonym och svaren kommer att sammanställas av avelskommittén och redovisas årligen.

Svaren skickas till:

Malin Torstensson
Hultås 2
504 96 Bredared
Mobil: 0709 623 797
Mail: sekreterare@bernhardinerna.com

Har Du några frågor angående denna undersökning vänd Dig till:

Helén Johansson
Tel: 0515 92045
Mobil: 076 3232791
Mail: ordforande@bernhardinerna.com