Avelshanar

Hanhundar till avel

Hanhunden ska vara HD fri och ED fri.
Hanhunden ska vara utställd med lägst VG på off. utställning.

Bernhardinerna vare sig rekommenderar eller tar ansvar för hanhundar
som erbjuds till avelstjänst. Det är enbart en service för medlemmar vars hanhund uppfyller kraven.

Ni är välkomna att skicka in uppgifter till denna sidan.

Inkludera:
-Hundens namn, regnr, HD/ED-resultat samt bild.
-Ägarens namn, adress och telefonnummer.

OBS!
Ni måste vara medlemmar i Bernhardinerna för att ha er hane
med här.