Rasstandard

Grupp 2
FCI-nummer 61
Originalstandard 2003-10-29
FCI-Standard 2004-01-21; tyska
SKKs Standardkommitté 2004-05-12


 SANKT BERNHARDSHUND

Ursprungsland/hemland: Schweiz

Användningsområde: Sällskaps-, vakt- och gårdshund

FCI-Klassifikation: Grupp 2, sektion 2.2

 

Standard för SANKT BERNHARDSHUND

Helhetsintryck

Sankt bernhardshundar finns i två varianter:
1. korthårig (dubbelpäls, ”Stockhaar”)
2. långhårig

Viktiga måttförhållanden: Båda varianterna skall ha ansenlig storlek, ge ett resligt helhetsintryck och ha harmonisk, kraftig, stram och muskulös kropp med imponerande huvud och uppmärksamt uttryck. Det eftersträvade förhållandet mankhöjd-kroppslängd (mätt från skulderled till sittbensknöl) skall vara 9:10. Det eftersträvade förhållandet mankhöjd-bröstdjup: se skiss.

Huvudets längd skall något överstiga en tredjedel av mankhöjden. Förhållandet mellan nosdjupet (mätt vid stopet) och noslängden skall förhålla sig som knappt 2:1. Nospartiet skall vara något längre än en tredjedel av hela huvudets längd.

Uppförande/karaktär: Sankt bernhardshunden skall vara vänlig med lugnt till livligt temperament samt vara vaksam.

*******

Huvud

Huvudet skall vara massivt, imponerande och uttrycksfullt.

Skallparti: Skallen skall vara kraftig och bred. Sedd från sidan och framifrån skall den vara lätt välvd.
Vid uppmärksamhet bildar öronansättningen tillsammans med överdelen av skallen en rak linje som övergår med en mjuk rundning i det kraftigt utvecklade och höga kindpartiet. Pannan skall falla brant mot nospartiet. Nackknölen skall bara vara måttligt markerad. Ögonbrynsbågarna skall vara kraftigt utvecklade.
Den tydligt markerade pannfåran skall börja vid stopet och löpa längs skallens mitt. Över ögonen skall pannhuden bilda lätta pannveck, som går i riktning mot pannfåran. När hunden är uppmärksam skall de vara måttligt framträdande, i annat fall skall de vara snarare oansenliga.

Stop: Stopet skall vara kraftigt markerat.

Nostryffel: Nostryffeln skall vara svart, bred och kantig med väl öppna näsborrar.

Nosparti: Nospartiet skall vara jämnbrett. Nosryggen skall vara rak med en lätt fåra.

Läppar: Läppränderna skall vara svartpigmenterade. Läpparna skall vara kraftigt utvecklade, stadiga och inte för överhängande. Från nostryffeln skall läpparna bilda en bred båge. Mungiporna skall vara tydligt markerade.

Käkar/Tänder: Under- och överkäkarna skall vara kraftiga, breda och lika långa. Bettet skall vara ett väl utvecklat, regelbundet och fullständigt saxeller tångbett. Lätt underbett utan kontaktförlust mellan incisiverna är tillåtet. Avsaknad av P1:or och M3:or tolereras.

Ögon: Ögonen skall vara medelstora, mörkbruna till nötbruna och ligga måttligt djupt samt ha ett vänligt uttryck. Ögonkanterna skall helst vara naturligt strama. Ett mindre veck med något skönjbar bindhinna på undre och övre ögonlocket är tillåtet. Ögonkanterna skall vara fullständigt pigmenterade.

Öron: Öronen skall vara medelstora, högt och brett ansatta. Öronbrosket skall vara kraftigt utvecklat. Öronlappen skall vara smidig, trekantig och ha avrundad spets. Den yttre kanten skall vara lätt utstående medan den inre kanten skall ligga an mot kinden.

Hals: Halsen skall vara kraftig och tillräckligt lång. Strup- och halshud skall vara lagom utvecklat.

*******
Kropp

Helhetsintrycket skall vara imponerande, harmoniskt, resligt och väl musklat.

Överlinje: Manken skall vara väl markerad. Rygglinjen skall vara plan och horisontell till länden.

Rygg: Ryggen skall vara bred, kraftig och fast.

Kors: Korset skall vara långt, något sluttande och harmoniskt övergå i svansansättningen.

Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara måttligt djup med väl välvda revben, dock inte tunnformad. Den får inte nå djupare än till armbågen.

Underlinje: Buklinjen skall vara lätt uppdragen.

Svans: Svansroten skall vara bred och kraftig. Svansen skall vara lång och tung. Sista svanskotan skall nå åtminstone till hasleden. I vila skall den hänga rakt ner. Den sista tredjedelen kan vara lätt uppåtböjd.När hunden är uppmärksam kan svansen bäras högre.

*******

Extremiteter

Framställ: Frambenen skall vara måttligt brett ställda, framifrån sett raka och parallella.

Skulderblad: Skulderbladen skall vara snedställda, muskulösa och åtliggande.

Överarm: Överarmen skall vara längre än skulderbladet. Vinkeln mellan skulderblad och överarm får inte vara för trubbig.

Armbåge: Armbågarna skall vara åtliggande.

Underarm: Underarmarna skall vara raka med kraftig benstomme och torr muskulatur.

Mellanhand: Mellanhänderna skall framifrån sett vara lodräta i underarmarnas förlängning och lätt vinklade från sidan sett.

Framtassar: Framtassarna skall vara breda och slutna med kraftiga och starkt välvda tår.

*******

Bakställ

Bakbenen skall vara lagom vinklade och muskulösa. Bakifrån sett skall bakbenen vara parallella och inte trångt ställda.

Lår: Låren skall vara kraftiga, muskulösa och breda

Knäled: Knälederna skall vara väl vinklade, varken utåt- eller inåtvridna.

Underben: Underbenen skall vara snedställda och tämligen långa.

Has: Haslederna skall vara lätt vinklade och fasta.

Mellanfot: Mellanfötterna skall vara raka och parallellt ställda sedda bakifrån.

Baktassar: Baktassarna som framtassarna. I hemlandets standard anges att sporrar tolereras, förutsatt att de inte hindrar rörelseförmågan.

*******

Rörelser

Rörelserna skall vara harmoniska och vägvinnande med bra påskjut från bakbenen varvid ryggen skall förbli stadig och stabil. Fram- och baktassar skall placeras på en rak linje.

*******

Päls

Pälsstruktur: Korthårsvarianten: (dubbelpäls, ”Stockhaar”): Täckhåret skall vara tätt, blankt, åtliggande och kraftigt med riklig underull. Lårenskall ha tendens till byxor. Svansen skall ha tät päls.

Långhårsvarianten: Täckhåret skall vara rakt och medellångt med riklig underull, oftast något vågigt över kors och höfter. Det skall finnas rikliga byxor på bakbenen och pälsfransar på frambenen.

Huvud och öron skall ha kort päls. Svansen skall vara buskig.

Färg: Grundfärgen skall vara vit med alltifrån större eller mindre roströda fläckar till ett genomgående rostrött täcke över rygg och flank (mantelhundar). Bruten mantel (mantel genombruten med vitt) är likvärdig, schatterat rostrött är tillåtet. Rödgul färg tolereras.

Mörk mask på huvudet är önskvärt. En anstrykning av svart i den röda pälsfärgen på kroppen tolereras.

Vitt skall finnas på bringa, tassar, svansspets, nos, som bläs och nackfläck.

Vitt är önskvärt som krage. Likaså önskvärt är symmetrisk, mörk mask.

*******

Storlek/vikt

Mankhöjd: Hanhund: 70-90 cm

Tik: 65-80 cm

Förutsatt att helheten är harmonisk och rörelserna korrekta kan maximimått som överskrids tolereras.

*******

Fel

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

• otillräcklig könsprägel
• oharmoniskt helhetsintryck
• för korta ben i förhållande till hundens storlek
• kraftigt veckad hud på huvud och hals
• för kort eller för långt nosparti
• för lösa läppfickor
• avsaknad av tänder utom P1:or och M3:or. Små tänder (speciellt incisiver)
• lätt underbett
• ljusa ögon
• bristfälligt åtliggande ögonkanter
• svankrygg, karprygg
• överbyggt eller starkt sluttande kors
• svans som bärs rullad över ryggen
• avsaknad av vitt på anmodade partier
• krumma eller fransyska framben
• raka vinklar i bakbenen, hjulbenthet eller kobenthet• felaktiga rörelser
• lockig päls
• ofullständigt pigmenterad eller opigmenterad på eller runt nostryffeln, på läpparna och ögonkanterna
• felaktig grundfärg, t ex roströda pälsstrån i det vita

Diskvalificerande fel:

• aggressivitet, extrem skygghet
• överbett, utpräglat underbett
• blå ögon, avblekta ögonbottnar
• ektropion, entropion
• enfärgat vitt eller enfärgat rostrött (fel grundfärg)
• annan pälsfärg
• storlek som understiger minimihöjden

Nota bene: Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg eller har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

Testiklar: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.