Klubben

Välkommen till Svenska Sankt Bernhardsklubben

Klubben Bernhardinerna bildades 1973

Bernhardinerna är ansluten till:
Svenska Bergs och Herdehundsklubben (SBHK) och Svenska Kennelklubben (SKK).

För att få stå med på Bernhardinernas kennelregister måste
du vara medlem i klubben och informera valpköpare
om klubben och dela ut infoblad till dem.

S:t Bernhard finns i 2 rasvarianter kort och långhårig. Den långhåriga är mest populär och står för flest registrerade per år. Raserna tävlar som 2 raser på utställning, men korsars sinsemellan. I en kull kan alltså finnas valpar av bägge hårlagen beroende på föräldradjurens hårlag. Korthårsföräldrar kan lämna långhårig avkomma men långhårsföräldrar kan bara lämna långhårsvalpar. I korsningskullar blir valpen antingen kort eller långhårig aldrig något mitt i mellan.

S:t Bernhard har en del rasbundna sjukdomar
Rasen är ansluten till SKKs hälsoprogram vad gäller HD/ED.
För officiell avläsning skall hunden uppnått en ålder av 12 månader (ED), 18 mån (HD).
Klubben rekommenderar avel på endast HD fria (A, B ny avläsning), (HD ua gammal avläsning) och ED fria djur.
Men även om föräldradjuren är fria kan man aldrig garantera att avkomman blir fri.

Att tänka på när du köper valp.
Valparna ska vara pigga och framåt och i god kondition (ordentligt avmaskade). Kolla de vuxna hundarna på kenneln, att dom är av gott psyke. Som dom vuxna hundarna är, kan du förvänta dig att din valp blir som vuxen. Köp aldrig en valp för att du tycker synd om den. Om du köper en valp där det ena föräldradjuret har HD eller ED fel, gäller inte försäkringen om din hund skulle drabbas av allvarlig HD eller ED. Förvissa dig om att kennel själv ersätter. Konsumentköplagen gäller inte om du inte köper valpen från en registrerad kennel. Med valpen ska följa köpeavtal från svenska kennelklubben, stamtavla, veterinärintyg ej äldre än 7 dagar och valpen ska vara öronmärkt, antingen genom tatuering i örat eller chipmärkt i nacken. När du hämtar din valp bör den ha fått sin första parvo spruta. Valpen ska vara minst 8 veckor gammal vid leveransen. Ha alltid din hund försäkrad.

Klubbens tidning och utställningar:

Klubben ger ut en tidning 4 gånger per år och anordnar utställning 2 gånger om året.
Medlemskapet är rullande. Postgiro: 425 79 80-5 Uppge vad betalningen avser.