Raskompendium

sankt_bernhardshund pdf, öppnas i ny flik

Raskompendium för exteriördomare
Raskompendier framställs relativt sällan – man kan räkna med att ett kompendium är
aktuellt 5–10 år, ibland längre.
Kompendiet är en förklaring och komplettering till den aktuella rasstandarden för
rasen.