Grundregler

SKKs grundregler

Varje medlem ska känna till och följa Svenska Kennelklubbens grundregler. Här finns skrivningar som berör avelsetik och uppfödaretik samt regler kring försäljning, leverans och överlåtelse av hundar.

Svenska Kennelklubbens grundregler är en av organisationens allra viktigaste handlingar. Grundreglerna slår inledningsvis fast att det åligger varje medlem att behandla och vårda hundar och andra djur väl. Här finns också övergripande bestämmelser för hur avel och uppfödning ska bedrivas i Sverige. Grundreglerna finns på både svenska och engelska. Du kan läsa dem i sin helhet här:

Så tolkar du grundreglernas paragrafer

Grundreglerna rymmer en flera paragrafer som riktar sig till dig som bedriver hundavel. Läs mer här om vad reglerna säger om avel och uppfödning i praktiken: Så tolkar du SKKs grundregler